Производствена база в гр. Септември

  • 4490, гр. Септември,
    обл. Пазарджик
    ул. „20-ти април“

  • Управител: +359 889  249 866

  • Офис: +359 889 013 232

  • Понеделник – Събота    08:00-17:30

  • Имейл: bikston@mail.bg

Свържете се с нас:

ИМЕ *
ФАМИЛИЯ *
EMAIL АДРЕС *
ТЕЛ.НОМЕР

ОТНОСНО

ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ