Ние, от фирма „БИКСТОН – Георгиев” ЕООД държим на висококачествени крайни продукти, с което да задоволим нуждите на крайния потребител по възможно най-добрия начин, както и да оправдаем доверието му, решавайки да бъде наш клиент. Ето защо, ние не правим никакви компромиси с качеството на доставяните материали и работим с най-добрите фирми доставчици.

Като доказателство за високото качество е изградената и поддържана система за производствен контрол, както и ежегодно издаваният Сертификат за съответствие на производствен контрол, получен въз основа на първоначално изпитване типа продукт. Фирмата издава на своите клиенти Декларация за експлоатационни показатели на произвежданата продукция.