Продукти

Home/Продукти
  • Опаковка: полиетиленов плик
  • Количество: 10 кг.
  Гасената бяла вар се получава при взаимодействието на негасената вар (калциев оксид) и вода, при което се развива висока температура и се отделя голямо количество топлина. Намира широко приложение, като свързващ елемент в строителството, зидарията, като материал за вътрешни и външни мазилки, за почистване и дезинфекция в домакинството, както и в поддръжката на биопроизводството в селското стопанство.
  • Опаковка: Полиетиленов плик
  • Количество: 20 кг.
  Варовите разтвори представляват смес от гасена вар, пясък и вода. Прибавянето на повече вар прави разтвора по-пластичен и по-леплив, но заедно с това нараства опасността от напукване на мазилката при изсъхване. Варовият разтвор се прилага за вътрешна и външна употреба. Използва се в зидарията, за замазки, мазилки, шпакловки. За по-здрави зидове или за външни мазилки, които са изложени на атмосферни влияния, често към продукта е необходимо да се добави и цимент.
  • Вид: фракция 0,1 – 4 мм
  • Опаковка: полиетиленов плик
  • Количество: 25 кг.
  Продуктът е в отлично качество, като предварително е промит от тлака и отцеден. Пясъкът е основен природен продукт в индустриалната промишленост. Подходящ е за строителни и ремонтни дейности.
  • Вид: фракция  5 – 40 мм
  • Опаковка: полиетиленов плик
  • Количество: 25 кг.
  Употребата на естествени инертни материали в съвременното строителство придобива все по-големи мащаби. Поради големия брой предимства, които имат те успешно се наложиха на българския и световен пазар и непрестанно увеличават своето приложение. Инертните материали взимат „дейно участие” в пътната и благоустройствена инфраструктура, домакинството и градинарството. Този преработен материал може да бъде успешно внедрен и в различни бетонови и газобетонови изделия и тухли.