ФИЛЦ – 25 кг.

  • Вид: фракция  5 – 40 мм
  • Опаковка: полиетиленов плик
  • Количество: 25 кг.

Употребата на естествени инертни материали в съвременното строителство придобива все по-големи мащаби. Поради големия брой предимства, които имат те успешно се наложиха на българския и световен пазар и непрестанно увеличават своето приложение. Инертните материали взимат „дейно участие” в пътната и благоустройствена инфраструктура, домакинството и градинарството. Този преработен материал може да бъде успешно внедрен и в различни бетонови и газобетонови изделия и тухли.

Категория: