ГАСЕНА ВАР – 10 кг.

  • Опаковка: полиетиленов плик

  • Количество: 10 кг.

Гасената бяла вар се получава при взаимодействието на негасената вар (калциев оксид) и вода, при което се развива висока температура и се отделя голямо количество топлина.

Намира широко приложение, като свързващ елемент в строителството, зидарията, като материал за вътрешни и външни мазилки, за почистване и дезинфекция в домакинството, както и в поддръжката на биопроизводството в селското стопанство.

Категория: